Dyson Vassilias
София, България
23/05/2024

Какво представлява застраховка автокаско и какво покрива?

застраховка автокаско онлайн

Какво представлява застраховка автокаско        

Това е доброволен вид автомобилна застраховка. Застраховката „Автокаско“ покрива няколко вида рискове: повреда на автомобила при злополука, наводнение или палеж, както и кражба, пълна повреда и др. За разлика от задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, самият автомобил се застрахова директно по КАСКО и няма значение кой в конкретния случай е виновен за ПТП-то.

Какво е пълно Автокаско?

Застраховката „Автокаско“ предполага, че ако колата е повредена при инцидент или открадната, собственикът може да получи обезщетение. И такова обезщетение не е ограничено до определена сума, както при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, а се изчислява според пазарната стойност на автомобила. Можете също така да включите допълнителни опции в автомобилната си застрахователна полица: извикване на влекач, смяна на гума и други.

Каква е разликата между „Автокаско“ и задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

Основната разлика между каско и задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е предметът на застраховката: при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е застрахована Гражданската отговорност на водача, а при каско – самият автомобил.

В допълнение, застраховката „Гражданска отговорност“ е задължителен вид застраховка, което означава строго регулиране от държавата, която определя тарифни коридори, максимален размер на обезщетението, коефициенти, които влияят върху цената на полицата и т.н.

Автокаско е доброволен вид застраховка. Нейните норми са много по-либерални:

  • клиентът може да избере размера на покритието
  • списък на необходимите рискове
  • застрахователни условия
  • метод на обезщетение

Какви превозни средства могат да бъдат застраховани с „Автокаско“?

По пълна застрахователна полица можете да застраховате както български и чуждестранни леки автомобили, така и камиони, ремаркета и автобуси. Теоретично застраховка може да бъде издадена за специално оборудване, мотоциклет или мотопед, но малко застрахователи ще покрият такива превозни средства.

Трудности при получаване на полица ще възникнат при автомобили на възраст над 10 години. Трудности биха възникнали също при редки и скъпи автомобили, за които е почти невъзможно да се намерят резервни части.

Прекалено младата възраст на водача, липсата на алармена система или генерално пълномощно също могат да доведат до отказ на компанията да застрахова автомобила.

Как да изберем застрахователна компания?

Преди да закупите полица, трябва внимателно да проучите уебсайта на компанията, където планирате да закупите застраховка, както и да проверите лиценза на застрахователя.