Dyson Vassilias
София, България
15/06/2024

Застраховка Гражданска Отговорност- плюсове и минуси

застраховка гражданска отговорност онлайн

Застраховка Гражданска отговорност – плюсове и минуси

Всички знаят, че застраховка „Гражданска отговорност“ е задължителна. Нека разберем какъв е смисълът от тази застраховка?

Плюсове на сключена застраховката „Гражданска отговорност“

Полезно е да застраховате отговорността си, ако някои от вашите действия могат да навредят на други хора. Например, както при другите типове застраховки – някой прави ремонт и може случайно да наводни съседите си. Ако има застраховка, тя ще покрие причинените от него щети. Същото е и със застраховка „Гражданска отговорност“ – при нужда ще бъдете максимално облекчени.

Голямо предимство на застраховка Гражданска отговорност е, че тя покрива не само имуществени щети, но и медицински разходи, както и съдебни разноски на застрахования, ако това се окаже необходимо. Някои застрахователни продукти дори покриват и обезщетения за морални щети, но засега те все още са изключително редки на пазара.

Минуси на сключена застраховка „Гражданска отговорност“

Като единствен минус на застраховката „Гражданска отговорност“ можем да посочим разходът. Да, вярно е, че той отива в „червената графа“ на семейния бюджет, но пък за сметка на това получавате спокойствие, а то е безценно. При евентуално ПТП щетите ще бъдат поети от застрахователната компания.

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите компенсира щети, причинени от притежателя на полицата, ако той се окаже виновник за злополука.

Може да направите и други застраховки, които не са задължителни

Разбира се, има и други не по-малко полезни застрахователни продукти, които защитават отговорността на притежателя на полицата към другите. Не са задължителни, но могат да ви спестят много главоболия и време.  

Повечето застрахователни полици, които се сключват доброволно от физическите или юридическите лица обикновено не са отделни застрахователни продукти, а те най-често биват включени в един и същ пакет с конвенционалните.  Достатъчно е да попитате вашия застраховател за опциите и всичко ще ви бъде обяснено в детайли.

Няколко важни съвета за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“:

  • Следете срока на валидност на застраховката и навреме я подновете.
  • Най-добре е да направите застраховка „Гражданска отговорност“ веднага след закупуване на нов автомобил.
  • Ако полицата е на хартия, дръжте я в колата си. Ако е електронна, направете екранна снимка на вашия смартфон, за да може да я достъпвате по всяко едно време, без да е необходимо да имате под ръка интернет.
  • Уверете се, че всички шофьори, които управляват автомобила, са включени в застраховката.