Dyson Vassilias
София, България
23/05/2024

Последици от шофиране без гражданска отговорност

без гражданска отговорност

Защо се нуждаете от задължителна автомобилна застраховка и какви са последиците за тези, които нямат сключена такава?

„Гражданска отговорност“ е задължителен вид застраховка. Необходима е не само за избягване на глоби. Полицата застрахова гражданска отговорност, тоест, предпазва собствениците на автомобили от материални разходи в случай на пътнотранспортно произшествие по вина на водача.

Виновният за инцидента ремонтира личния си автомобил за своя сметка. Щетите на пострадалия при ПТП се обезщетяват от застрахователната компания, в която е издадена задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Ако виновният за злополуката няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“, тогава ще има нужда от преговори с пострадалото лице и ще е принуден да приемете условията му.

Пострадалият може да извика служител на КАТ на мястото на инцидента. Инспекторите имат право да налагат глоби както за нарушения на правилата, довели до злополука, така и при липса на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите .

Пострадалата страна може да предяви иск в съда. В този случай виновникът за произшествието ще бъде задължен да заплати съдебни разноски, ремонт на колата на жертвата и личния автомобил. Ако по време на инцидента са пострадали трети лица: пътници, пешеходци, тогава те ще трябва да заплатят допълнителни щети.

Какви са глобите при липса на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“?

Ако говорим за санкция на физическо лице, то глобата за липса на застраховка „Гражданска отговорност“ е 250 лв. При положение, че става въпрос за юридическо лице, тогава се налагат имуществени санкции в размер на 2 000 лв.

В случай, че нарушението се повтори в рамките на една година, глобите вече са дължими в двоен размер.

Колко време можете да шофирате без гражданска отговорност  след изтичане на застраховката?

Не можете да шофирате без гражданска отговорност. След изтичане срока на застраховката покритието също изчезва. Ето защо е важно да подновите полицата си за гражданска отговорност навреме.

Освен това, задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите понякога започва да действа не в деня на регистрацията, а няколко дни по-късно. По този начин застрахователите се предпазват от измами, в случаите когато някой се опита да се застрахова след претърпяна злополука.

Важно е да вземете това предвид и винаги да подновявате застраховката си предварително.